Разное

Ігри для дітей дошкільного віку: Дидактические игры для дошкольников, познавательные игры – Игры дошкольникам для детей 3-4-5-6-7 лет онлайн бесплатно

Ігри для дітей | kinderpsiholog

Ігри для дітей старшого дошкільного віку

Гра «Компліменти»

Сидячи в колі, усі беруться за руки. Дивлячись в очі сусіду, треба сказати йому кілька добрих слів, за щось похва­лити. Приймаючий киває головою і го­ворить: «Спасибі, мені дуже приємно!» Потім він дарує комплімент своєму сусіду. Вправа проводиться по колу.

Попередження:

1.    Деякі діти не можуть сказати комплімент, їм необхідно допомогти. Можна замість похвали просто сказати «смачне», «солодке», «квіткове», «мо­лочне» слово.

2.  Якщо дитина затрудняється зроби­ти комплімент, не чекайте, коли засумує його сусід, скажіть комплімент самі.

Вправа «Мені подобається в тобі…»

Гра починається зі слів: «Мені подо­бається в тобі…». Дитина говорить цю фразу всім учасникам гри, дітям і дорос­лим. Інші учасники також говорять комплімент всім іншим, намагаючись, щоб ці компліменти були різними. Після вправи бажано обговорити, що почували учас­ники, що несподіваного вони про себе довідалися, чи сподобалося їм говорити компліменти. Вправа допомагає дитині по­бачити свої позитивні сторони, відчути, що приймається і цінується іншими дітьми.

Гра «Опиши друга»

Розвиток уваги й уміння описувати те, що бачив, продовження знайомства.

Вправа виконується в парах (одно­часно всіма учасниками).

Діти стоять спиною один до одного і по черзі описують зачіску, одяг і особу свого партнера. Потім опис порівнюється з оригіналом і робиться висновок про те, наскільки дитина була точна.

Гра «Знайди пару»

Розвиток сензитивності і співвіднесен­ня тактильних образів.

Ведучий сидить на стільці в дальньо­му кутку кімнати у розслабленому стані із закритими очима. Одна людина з групи підходить до ве­дучого і протягує йому в руки свою од­ну руку. Дитина, що водить, уважно досліджує її з закритими очима. Як тільки ведучий вважає, що він досить добре запам’ятав руку, він говорить: «Все». Тоді всі учасники групи одночасно про­тягують йому свої руки і ведучий нама­гається знайти серед цієї безлічі рук саме ту руку, що йому хтось подавав спочатку.

Звичайно, виконуючи це завдання, діти, торкають почергово рук това­ришів, говорять «не та», відсувають ру­ку, яка не відповідає сформованому тактильному образу.

Гра «Що змінилося»

Розвиток уваги і спостережливості, не­обхідних для ефективного спілкування.

Кожна дитина по черзі стає ведучим. Ведучий виходить з кімнати. За цей час у групі  робиться  кілька змін  в одязі, зачісці дітей, можна пересісти на інше місце (але не більше двох-трьох змін; усі зміни повинні бути видимими).

Завдання ведучого правильно поміти­ти зміни, які сталися.

Гра «Прояви увагу до іншого»

Діти стають у коло і по черзі говорять що-небудь позитивне одному з учасників гри. Знаками поваги можуть відзначатися особистісні якості, зовнішність, уміння, ма­нера поводження і т.п. У відповідь дитина говорить: «Спасибі, я теж думаю, що я…»

(повторює сказане йому, а потім він підкріплює сказане ще однією похвалою у свою адресу: «А ще я думаю, що я…»).

Гра учить дітей виражати своє пози­тивне ставлення до інших людей, учить робити і приймати знаки поваги.

Ігри на вербальну та безпредметну взаємодію

Гра «Життя у лісі»

Психолог (сідає на килим, розса­джуючи навколо себе дітей). Уявіть собі, що ви опинилися у лісі і говорите різними мовами. Але вам треба якось спілкуватися між собою. Як це зроби­ти? Як запитати про що-небудь, як ви­явити своє доброзичливе ставлення, не кажучи ні слова? Щоб запитати, як справи, ляскаємо своєю долонею по долоні     товариша     

(показ). Щоб  відповісти, що все добре, нахиляємо голову до його плеча; хочемо виявити дружбу і любов — ласкаво гладимо по голові (показ). Готові? Тоді почали. Зараз ранній ранок, виг­лянуло сонечко, ви тільки що прокину­лися…

Подальший хід гри психолог розвертає довільно, стежачи за тим, щоб діти не розмовляли між собою.

Гра «Мурахи»

Психолог(розсадивши дітей нав­коло себе). Чи доводилось кому-небудь із вас бачити в лісі мурашник, усередині якого день і ніч вирує життя? Ніхто з му­рах не сидить без справи, кожний зайня­тий: хтось тягає голки для зміцнення жит­ла, хтось готує обід, хтось виховує дітей. І так усю весну і все літо. А пізньої осені, коли стає холодно, мурашки збираються разом, щоб заснути у своєму теплому бу­диночку. Вони сплять так міцно, що їм не страшні ні сніг, ні заметіль, ні морози. Мурашник прокидається з настанням вес­ни, коли перші теплі сонячні промені починають пробиватися крізь товстий шар голок. Але перш ніж почати звичне тру­дове життя, мурашки влаштовують вели­чезний банкет. У мене така пропозиція: зіграємо роль мурашок у радісний день свята. Покажемо, як вони вітають один одного, радіючи приходу весни, як роз­повідають про те, що їм снилося всю зи­му. Тільки не забуваймо, що розмовляти мурахи не вміють. Тому будемо спілкува­тися жестами.

Психолог і діти розігрують пан­томімою і діями прослухану розповідь, закінчуючи її хороводом і танцями.

Гра «Добрі ельфа»

Психолог (сідає на килим, розса­джуючи дітей навколо себе). Колись давним-давно люди, борючись за вижи­вання, змушені були працювати і вдень, і вночі. Звичайно, вони дуже утомлюва­лися. Пожаліли їх добрі ельфи. З нас­танням ночі вони стали прилітати до лю­дей і, ніжно погладжуючи їх, ласкаво заколисувати добрими словами. І люди засипали. А ранком, повні сил, з подвоєною енергією бралися за роботу.

Зараз ми з вами розіграємо ролі древніх людей і добрих ельфів. Ті, хто си­дить по праву руку від мене, виконають ролі цих трудівників, а ті, хто по ліву, — ельфів. Потім ми поміняємося ролями. Отже, настала ніч. Знемагаючи від утоми, люди продовжують працювати, а добрі ельфи прилітають і заколисують їх…

Розігрується безсловесна взаємодія.

Гра «Театр тіней»

Психолог. Чи звертали ви увагу на те, як у яскравий сонячний день за ва­ми невідступно слідує власна тінь, у точ­ності повторюючи, копіюючи усі ваші рухи? Гуляєте ви, чи бігаєте, чи стри­баєте — вона увесь час з вами. А якщо ви з кимсь йдете або граєте, то ваша тінь, наче подружившись з тінню вашо­го супутника, знов-таки в точності усе повторює, але не розмовляючи, не про­мовляючи жодного звуку. Вона усе ро­бить безшумно. Уявімо собі, що ми — наші тіні. Погуляємо по кімнаті, подиви­мося один на одного, спробуємо один з одним поспілкуватися, а потім разом що-небудь побудуємо з уявних кубиків. Але як? Будемо рухатися тихо, не вида­ючи жодного звуку. Отже, почали!

Разом з дорослим діти мовчки пере­суваються по кімнаті, дивляться один на одного, вітаються за руку. Потім за прикладом вихователя будують з уявних кубиків вежу. Успіх гри залежить від фантазії психолога.

Гра «Ожилі іграшки»

Психолог (сідає на килим, розса­джуючи дітей навколо себе). Вам, на­певно, розповідали або читали казки про те, як оживають уночі іграшки. Зак­рийте, будь ласка, очі і уявіть свою улюблену іграшку, уявіть, що вона, про­кинувшись, робить уночі. Уявили? Тоді пропоную вам виконати роль улюбленої іграшки і    познайомитися з іншими іграшками. Тільки знов-таки всі наші дії виконуємо мовчки, щоб не розбудити старших. А після гри спробуємо відга­дати, хто яку іграшку зображував. На завершення гри діти на прохання психолога розповідають, хто кого зобра­жував. Якщо хто-небудь затрудняється, дорослий пропонує ще раз показати свою іграшку.

Гра «Загальне коло»

Психолог (зібравши дітей нав­коло себе). Щоб я могла вас бачити і щоб ви могли бачити мене й один одного, сядьте, будь ласка, на килим, утворивши коло. А тепер привітаємося очима. Я перша привітаюся з кож­ним з вас, дивлячись йому в очі. Злегка кивнувши головою, доторкну­ся до плеча свого сусіда. Точно так само    кожний з вас поглядом і посмішкою буде вітати своїх товаришів.

Бажано, щоб діти уникали словесних вітань. Основна ігрова задача — зосередити увагу на партнері. Однак, якщо хтось захоче щось сказати іншому, психолог не перешкоджає.

Гра «Переходи»

Гравці розсаджуються на стільцях, ут­воривши півколо.

Хід гри. Психолог, звертаючись до учасників гри, пропонує спочатку уважно подивитися один на одного, особливу увагу звернувши на колір волосся парт­нерів. Потім — помінятися місцями так, щоб  крайнім   праворуч  виявився  партнер, у якого найсвітліше волосся, поруч з ним — у кого темніше і т.д. Крайнім ліворуч гравці повинні посадити того, у кого найтемніше волосся. Основна умо­ва гри — ніяких гучних обговорень. По ходу гри психолог допомагає дітям — підходить до усіх, пояснює, розсаджує, погладжує по голові.

Гра «Знайди пари»

Гра нагадує попередню. Тільки цього ра­зу діти підшуковують собі пари за кольо­ром очей. Якщо завдання викликає в ко­гось затруднення, він може звернутися за допомогою до товаришів або психолога, може підійти з партнером до дзеркала і порівняти колір очей. Зрозуміло, повного збігу тут бути не може. Задача, поставле­на психологом  перед дітьми, полягає в то­му, щоб підкреслити зовнішню подібність. Подальший хід гри: за пропозицією дорослого діти вирішують, що вони бу­дуть робити вдвох — грати, малювати або займатися конструюванням.

Гра «Де ми були, ми не скажемо, а що робили – покажемо»

Правила гри. Діти утворюють неве­ликі групи (четверо-п’ятеро дітей). Домовившись за допомогою психолога, яку дію вони будуть представляти (уми­вання, малювання, збір ягід), діти са­мостійно продумують і представляють сюжет.

Хід гри. Кожна група, перш ніж розіграти мовчазне дійство, випереджає його фразою: «Де ми були, ми не скаже­мо, а що робили — покажемо». Глядачі повинні відгадати, що вони роблять і де знаходяться. Якщо завдання вирішене, на сцену виходить наступна група.

Більш складний варіант: дійство розігрується індивідуально.

Хід гри. Всі учасники, крім двох пер­ших, закривають очі. Один з них що-небудь зображує (поливає квіти, рубає дрова, грає в м’ячик). Другий повторює сюжет третьому, що на цей момент відкриває очі, третій — четвертому, і т.д. Задуману початкову дію відгадує (нази­ває) той, хто сидить у ряду останнім.

Гра «Дзеркало»

Психолог (зібравши дітей навколо себе). Напевно, у кожному будинку — у вітальні, у ванній кімнаті або в спальні — є дзеркало. Припустимо, що дзеркала під рукою не виявилося. Як же тоді довіда­тися,  як  виглядаєш?  Як  сидить  на тобі новий костюм або плаття? От і розігра­ємо цю ситуацію. Станемо парами один проти одного. Один буде виконувати роль дзеркала, тобто повторювати всі дії партнера, причому повторювати точ­но. Адже  неточних  дзеркал   не  буває.

Інший — уявляти, як він одягається ранком, умивається, робить зарядку, збирається в дитячий садок. Потім гравці міняються ро­лями. Готові? Тоді спробуємо!

Психолог, утворивши пару з ким-небудь із дітей, виконує якийсь час роль дзеркала. Потім діти грають са­мостійно, але психолог продовжує стежи­ти за ходом гри, допомагаючи тим, у кого виникають труднощі. Після того як діти зрозуміють основне ігрове завдання, кожна пара одержує можливість виступити перед іншими. Їхнє завдання, насамперед виконавця ролі дзеркала, — показати точні, скоординовані рухи. Як­що «дзеркало» значно спотворює рух або запізнюється, це означає, що воно зіпсоване (або криве). Цій парі психолог  пропонує «полагодити» зіпсоване дзер­кало, тобто потренуватися. Показавши два-три рухи, діти сідають на стільці, їхнє місце займають дві інші дитини.

Гра «Луна»

Перед грою психолог з’ясовує, чи знають діти, що означає слово «луна». Почувши різні пояснення, може підсуму­вати: «Луна в грецькій міфології — німфа. За однією з легенд за балакучість вона була покарана і втратила здатність гово­рити і могла лише повторювати закінчен­ня чужих слів. За іншим міфом, через безмовну любов до Нарциса так засохла, що стала невидимкою і зберегла лише го­лос. Але це казкове тлумачення. А в дійсності луна, від імені німфи Луна, — це звукова хвиля, відбита від якої-небудь пе­решкоди і прийнята спостерігачем. Звуко­ва луна сприймається вухом роздільно від первинного сигналу лише в тому випадку, якщо воно запізнюється не менш ніж на 0,05-0,06 секунди».

Хід   гри.   Гравці   розбиваються  на  дві  групи: одна зображує мандрівників у го­рах, інша — луну. Перша група, ланцюж­ком «подорожуючи» по кімнаті, по черзі, дотримуючись паузи, вимовляє різні зву­ки, звукосполучення («Ау-у-у-у» або «Тр-р-р-р»). Завдання дорослого — регу­лювати черговість вимовлених звуків, тоб­то показувати, хто і коли повинний вимов­ляти свій звук (роль ведучого згодом до­ручається кому-небудь з дітей).

Друга група, сховавшись по куткам кімнати, намагається якомога точніше відтворити почуте. Неважливо, якщо звуки відтворюються не синхронно. Го­ловне — не спотворювати й у точності відтворювати звукосполучення. Гру можна проводити парами, за тим самим сценарієм, що і «Дзеркало»: пов­торюються не тільки рухи, але і звуки.

Гра «Воїни»

Хід гри. Гравці сідають, утворивши коло. Дорослий пропонує уявити, що вони купа­ються в морі, занурюючись у ласкаві хвилі, і зобразити ці хвилі — ніжні і веселі. Трену­вання закінчується «купанням у морі»: один із гравців стає у центр кола, до нього по одному підбігають хвилі і ласкаво поглад­жують плавця. Коли усі хвилі погладять йо­го, він перетворюється в хвилю, а його місце займає наступний гравець.

Гра «Тінь»

Хід гри. Учасники гри складають па­ри. Один виконує роль тіні, у точності копіюючи   те,   що   зображує   партнер(збирає ягоди, гриби, ловить ме­теликів). По ходу діти міняються ролями.

Гра «Передай рух»

Хід гри. Учасники гри, утворивши коло, закривають очі. Дорослий, веду­чий, «будить» свого сусіда і показує йому яку-небудь дію (зачісується, миє руки, ловить метелика). Ці рухи гравець показує наступному, і так — по колу, до останнього. Нову дію загадує вже хтось з дітей. Гра продовжується доти, поки у гравців є бажання загаду­вати рухи.

Гра «Бабуся Меланка»

Правила гри. Один із гравців, що во­дить, придумує який-небудь оригіналь­ний рух, інші його повторюють. Завдан­ня решти — не тільки узгоджено викону­вати кожен його рух, але і створювати веселий настрій.

Хід гри. Діти разом з дорослим утво­рять коло, у середині якого один із гравців зображує бабусю Меланку. (На бабусі хусточка і фартух). Заспівується смішна пісенька, яка ожив­ляється виразними діями.

У Меланки, у бабусі

Жили в маленькій хатинці

Сім синів (діти рухаються по колу, тримаю­чись за руки),

Усі без брів.

Ось з такими вухами,

Ось з такими носами,

Ось з такими вусами,

З такою головою,

З такою бородою (зупиняються і жестами і мімікою зображують те, про що говориться в тексті: закривають руками брови, роблять «круглі очі», великі ніс і вуха, показують довгі вуса, величезну голо­ву, довгу бороду).

Нічого не їли,

Цілий день сиділи

(сідають навприсядки),

На неї дивилися,

Робили от так… (повторюють за ведучим будь-який смішний рух).

Гра «Передай настрій»

Хід гри. Приблизно такий же, як і попередньої, тільки придумується і пе­редається не рух, а настрій (смутний, веселий, тужливий). Першим мімікою, жестами настрій показує ви­хователь. Діти, передавши його настрій по колу, обговорюють, що він загадав.

Потім ведучим стає хто хоче за бажанням. У разі необхідності дорослий до­помагає ведучому. Дії дітей не оціню­ються і не обговорюються. Важливо одне: усі гравці повинні уважно спос­терігати за партнерами і відтворювати їхній настрій.

Гра «Розмова крізь скло»

Правила гри. Діти, за допомогою вихователя склавши пари, повинні уяви­ти, що один з них знаходиться в мага­зині, а інший чекає на нього на вулиці. Але вони не встигли вирішити, що потрібно   купити,   а вихід   —   далеко. Проблема вирішується спробою домо­витися через товсте скло вітрини.  Кричати даремно: партнер усе рівно не почує. Як зуміли «домовитися», гравці обговорюють по закінченні гри. Для   полегшення   рішення   завдання психолог з ким-небудь із дітей наочно проводить і обговорює сценку. Потім діти грають самостійно. Психолог стежить за ходом гри, допомагає тим дітям, у яких щось не виходить. За ба­жанням діти міняються ролями.

Гра «Вибери партнера»

Хід гри. Сидячи по колу, гравці мовч­ки — очима — вибирають собі партнера, але так, щоб ніхто цього не помітив.

На рахунок «три» (його веде до­рослий) партнери підбігають один до одного і беруться за руки. Якщо з першого разу гра не складається, діти повертаються на вихідну позицію. Психолог стежить за тим, щоб пари мінялися.

Гра «Знайди свого брата або сестру»

Гравці зображують новонароджених сліпих дитинчат.

Хід гри. Психолог косинкою зав’язує кожному очі і пошепки говорить, роль яко­го дитинчати він буде виконувати і які звуки видавати. Але в кожного дитинчати є брат або сестра, і «говорять» вони, звичайно, на одній мові: кошенята — нявкають, цуценята — скиглять, телята — мукають. Гравці знаходять один одного за цими звуками.

Ролі розподіляються таким чином, щоб у групі було по два різних дитинча­ти. Як тільки пари складаються, вихова­тель розв’язує гравцям очі і пропонує познайомитися — кожному на своїй «мові» — з іншими дитинчатами.

Гра «Радіо»

Хід гри. Гравці сідають, утворивши коло. Психолог, сидячи до них спи­ною, повідомляє, що загубилась дівчин­ка. (Докладно описує чийсь портрет: колір волосся, очей, зріст, характерні деталі одягу). Її просять підійти до диктора. Завдання гравців визначити, про кого йде мова, і назвати ім’я розшу­куваного. Роль диктора може виконати кожен охочий.

Гра «Магазин дзеркал»

Правила гри. Зібравши дітей навко­ло себе, Психолог пропонує їм уявити, що ті, хто сидить від нього по праву ру­ку, — дзеркала, а ті, хто по ліву, — звірята. Потім діти міняються ролями.

Хід гри. Звірята ходять повз дзеркала, які утворюють коло, або шикуються в ряд. Вони стрибають, кривляються, ви­бираючи для себе дзеркало. Дзеркала точно повторюють їхні рухи, вирази об­лич. Якщо виникають затруднення, психолог не тільки роз’яснює, але і допомагає.

Гра «Уперте дзеркало»

Правила гри. Зібравши дітей, психолог пропонує їм уявити себе раннім ранком у ванній кімнаті, де ви­сить криве дзеркало — воно повторює всі рухи навпаки. Якщо гравець піднімає руку, дзеркало опускає її; якщо гравець повертає голову ліворуч, дзеркало робить те ж саме праворуч.

Хід гри. Розбившись на пари, діти бе­руть собі відповідні ролі для того, щоб через якийсь час помінятися. Дорослий не тільки допомагає дітям, але і сам включається у гру, узявши на себе спо­чатку роль кривого дзеркала.

Ігри, спрямовані на розвиток почуття колективізму, уміння діяти спільно з іншими

 

Гра «Будуємо цифри»

Гравці вільно рухаються. За командою ведучого: «Я буду рахувати до 10, а ви за цей час повинні вибудувати усі разом із себе цифру  1   (2,  3,  5 і т.д.)», — діти виконують завдання.

Зауваження. Якщо діти справляються з завданням швидко, то можна рахувати швидше, тобто скоротити час побудови.

Гра «Психолог»

У цій справі багато чого залежить від фантазії дорослого. Він просить дітей зліпити зі своїх тіл одну загальну фігу­ру: морську зірку (можна лежачи на килимі) — і показати, як вона рухається, черепашку, кота, птаха, квітку, ма­шину і т.д. Діти не тільки «ліплять» фігуру, але і «оживляють» її, рухаючись плавно і синхронно, не порушуючи її цілісності.

Гра «Казка навпаки»

Відома дітям казка розігрується двічі: 1-й раз — зі звичними образами казкових героїв; 2-й раз — риси ха­рактеру казкових героїв змінюються на протилежні. Кожна дитина грає то­го самого персонажа й у першій, і в другій частині гри. Після гри прохо­дить обговорення. Зразки питань для бесіди:   Кого   легше   грати   (доброго чи злого, хитрого чи чесного)!

—   Як у житті люди відносяться до різних характерів?

—  Чи важко переключатися з одного характеру на інший?

—  Чи бувають у житті такі ситуації?

Ця гра спрямована на розширення по­няття про різні стилі поводження й усвідомлення найбільш оптимального.

Гра «Зберіться разом»

Мета.Розвиток уміння розуміти і відчу­вати інших, розвиток пантоміміки, емпатії.

Групі дітей роздають парні картинки із зображенням різних предметів і тва­рин. Завдання дітей — знайти собі подібних, не користуючись при цьому словами і звуконаслідуванням (тобто за допомогою міміки і пантоміми).

 

Надалі завдання може бути ускладне­но: наприклад, усім роздають картинки з зображенням тільки птахів (яструби, ворони, горобці), потім тільки звірів, наприклад, сімейства котячих і т.п.

Ускладнити завдання можна, запро­понувавши дітям зав’язати очі після то­го, як вони подивляться на картинки.

********************************************************************

Гра «Плутанина»

Гра для декількох дітей. Вони вста­ють у коло, закривають очі і, витягнув­ши вперед руки, сходяться у центрі. Правою рукою кожен бере за руку будь-яку іншу дитину, ліва залишена для того, щоб за неї хтось узявся. Після цього усі відкривають очі. Дорослий до­помагає дітям у тому, щоб за одну руку взялася тільки одна дитина. Таким чи­ном утвориться плутанина. Завдання дітей – розплутатися, не відпускаючи рук.

Гра «Новосілля»

Дітям пропонується намалювати свої портрети і «поселити» їх у будиночок, малюнок якого висить на дошці. Потім діти усі разом розфарбовують будинок фарбами. Ця гра спрямована на форму­вання почуття єднання з групою.

Гра «Долоня в долоню»

Діти притискають долоньки одна до одної й у такий спосіб рухаються по кімнаті, у якій можна установити різні перешкоди, які пара повинна подолати. Це може бути стілець або стіл, а може дитина  спорудити   з  чого-небудь гору або ріку. У грі можуть брати участь па­ри: дорослий — дитина.

Гра «Клейовий дощик»

Розвиток чуття колективу, зняття емоційної і фізичної напруги, навчання погодженості своїх рухів з навколишніми.

Діти встають в одну лінію, ставлять руки на пояс один одним і таким от «па­ровозиком» (який склеївся дощовими крапельками) починають рух. На шляху їм зустрічаються різні перешкоди: не­обхідно переступити через коробки, пройти по імпровізованому мосту, обігнути великі валуни, проповзти під стільцем і т.д.

Гра «Один, два, три – замри»

Мета гри. Розвиток довільних рухів.

Процедура гри. Грає весела і рухли­ва музика. Діти стрибають і вільно руха­ються в такт музиці. Раптово музика обривається, діти завмирають у тих позах, у яких їх застала музична перерва. Потім через 1 — 1,5 хвилини музика зно­ву звучить і продовжується гра.

Гра «Кухарчуки»

Усі встають у коло — це каструля. За­раз будемо готувати суп (компот, вінегрет, салат). Кожний придумує, чим він буде (м’ясо, картопля, морк­вина, цибуля, капуста, петрушка, сіль і т.д.). Ведучий викрикує по черзі, що він хоче покласти в каструлю. Хто взнав себе, встрибує в коло, стрибнувши, бе­ре за руки попередніх. Гра продов­жується, поки всі «компоненти» не бу­дуть у колі. У результаті виходить смач­не, красиве блюдо.

Гра «Качка, качка, гусак»

Учасники гри встають у коло. Ведучий – усередині кола. Він ходить по колу, ука­зує рукою і примовляє: «Качка, качка, гу­сак». Гусак зривається з місця, тікаючи в протилежну від ведучого сторону. Зав­дання обох — швидше зайняти звільнене місце. Уся складність гри у тому, що в місці зустрічі ті, що змагаються, повинні взяти один одного за руки, зробити реве­ранс, посміхнутися і привітати один одно­го: «Добрий ранок, добрий день, добрий вечір!», і встигнути зайняти вільне місце. Примітка. Дорослий стежить за тим, щоб кожний учасник побував у ролі «гу­сака». Вітання і реверанси повинні ви­конуватися чітко і голосно.

Гра «Дракон кусає свій хвіст»

Мета гри. Зняття напруженості, нев­ротичних станів, страхів.

Процедура гри. Звучить весела музи­ка. Діти встають один за одним і міцно тримаються за плечі один одного. Пер­ша дитина — «голова дракона», ос­танній — «хвіст дракона». «Голова дракона»   намагається   піймати «хвіст», а той вивертається від неї.

Зауваження:

1.   Стежте, щоб діти не відпускали один одного.

2.  Стежте також, щоб ролі «голови дра­кона» і «хвоста» виконували всі бажаючі.

Гра «Доторкнися до…»

Усі гравці одягнені по-різному. Ведучий викрикує: «Доторкнися до… синього!» Усі повинні миттєво зорієнтуватися, знайти в учасників у одязі щось синє і доторкнутися до цього кольору. Кольори періодично міняються, хто не встиг — ведучий.

Примітка. Дорослий стежить, щоб доторкалися до кожного учасника.

Гра «Дзеркало»

Дітям пропонується уявити, що вони ввійшли в магазин дзеркал. Одна половина групи — дзеркала, інша — різні звірята. «Звірята» ходять повз дзеркала, стрибають, кривляються — «дзеркала» повинні точно віддзеркалювати рухи і вирази обличчя «звірят».

Гра «Рибалки і рибка»

Чим більше учасників, тим гра цікавіша і корисніша, але не менше шести. Два учасники — рибки. Інші устають парами обличчям один до одного у дві лінії, бе­руть один одного за руки – це сіть. Риб­ка хоче вибратися з сіті, вона знає, що це небезпечно, але поза сіттю — воля. Вона повинна проповзти на животі під зчепле­ними руками, які при цьому зачіпають її по спині, злегка постукують по ній, лоско­чуть. Виповзаючи з сіті, рибка чекає свою подругу, що повзе за нею, вони беруться за руки і стають сіттю. Процес зміни ро­лей повторюється 2—3 рази.

Попередження. Рухи «сіті» повинні бути в міру агресивними.

Гра «Жмурки»

Стародавня, перевірена століттями гра. Ведучий зав’язує очі, інші гравці бігають по кімнаті, видаючи веселі зву­ки: «ку-ку», «ля-ля», «а от і я!». Схопив­ши того, хто попався, ведучий угадує, хто це, і тільки після цього знімає пов’язку.

Примітка. Стежте, щоб дитина довго не «жмурилась» у пошуках гравців, як тільки відчуєте, що вони забарилися, піддайтеся з радістю.

Етюд «Потягнулися – зігнулися?

Вихідне положення: стоячи, руки і все тіло спрямовані угору, п’ятки від підлоги не відривати. Ведучий: «Тягнемося, тяг­немося нагору, вище, вище… А тепер наші долоні як би зламалися, зависли. Тепер руки зламалися в ліктях, у плечах, упали плечі, зависла голова, перегнулося тіло, підігнулися коліна, упали на підло­гу… лежимо, відпочиваємо, добре».

Примітка. Коли діти відпочивають на підлозі, ведучий повинен обійти кожно­го з них і перевірити, чи цілком розс­лаблене його тіло, допомогти зняти «за­тиски».

Вправа «Ведмежата»

Дитина перетворилася в маленьке ведмежа. Вона лежить у барлозі. Подув холодний вітер і пробрався в барліг. Ведмежа змерзло. Воно зжалось в ма­ленький клубочок — гріється. Стало гаряче, ведмежа розгорнулось і заричало. Дорослий розповідає дитині про ведмежа, а той зображує його рухи. Вправа спрямована на м’язове роз­слаблення.

Гра «Зоопарк»

Діти перетворюються на тварин (на яких самі бажають). Спочатку усі си­дять за стільцями («у клітках»). Кож­на дитина зображує свою тварину, інші угадують, кого вона зображує. Після то­го, як усіх «розгадали», клітки відкри­ваються і «звірі» виходять на волю: стрибають, бігають, кричать, ричать.

Гра «Лисичко, ти де?»

Діти стають у коло, ведучий в сере­дині. Потім вони відвертаються і за­кривають очі. У цей час ведучий хо­дить по колу і непомітно для інших домовленим заздалегідь дотиком призначає лисицю, а інші — зайці. За сигналом усі відкривають очі, але ніхто не знає, хто ж лисиця. Ведучий кличе перший раз: «Лисичко, де ти?». Лисиця не повинна видавати себе ні словом, ні рухом, так само і другий раз, а в третій — лисиця відповідає: «Я тут» і кидається ловити зайців. Зайця, який присів навприсядки, ло­вити не можна. Піймані зайці вихо­дять із гри.

Вправа «Брикання»

Дитина лягає на спину на килимі. Ноги вільно розкинуті. Повільно вона починає брикатися, стаючи на підлогу всією ногою. Ноги чергуються і високо піднімаються.   Поступово збільшується удар ногою дитина говорить «Ні», збільшуючи інтенсивність удару.

Вправа  сприяє  емоційній   розрядці   і зняттю м’язової напруги.

Гра «Нудно, нудно…»

Мета гри. Розвиток розкутості, тре­нування самоорганізації.

Процедура гри. Уздовж однієї стіни кімнати стоять стільці, їхнє число дорівнює кількості дітей. Біля проти­лежної сторони кімнати також стоять дитячі стільчики, але їхнє число на 1 менше кількості дітей.

Діти   сідають   біля   першої   сторони кімнати. Ведучий читає віршик:

Нудно, нудно так сидіти.

Один на одного дивитись;

Час нам прогулятися,

Місцями помінятися? Як тільки ведучий кінчає віршик, усі діти біжать до протилежної стінки і на­магаються зайняти стільці. Програє той, хто залишився без стільця.

Подобається це:

Подобається Завантаження…

Розвиваючі ігри для дошкільнят

Розвиваючі ігри до 1 року

Розвиваючі ігри 2 роки

Розвиваючі ігри 3 роки

Розвиваючі ігри 4 роки

Розвиваючі ігри 5 років

Розвиваючі ігри 6 років

Дидактичні ігри для дошкільнят

Математичні ігри

Ігри для дитячого садка

Пропоную вам конспект музичної дидактичної гри для дітей підготовчої групи (6-7 років) «Хто композитор». Даний матеріал буде корисним музичним керівникам та вчителям музики в початкових класах. Цей конспект може служити підведенням підсумків по сприйняттю музики, спрямований на виховання інтересу до класичної музики та на розвиток музичного слуху.

Конспект музичної дидактичної гри для дітей підготовчої групи «Хто композитор».

Пропоную вашій увазі дану методичну розробку, в якій діти в ненав’язливій формі вчили героя правилами поведінки і в теж час навчалися самі. Дана розробка, сподіваюся, буде корисною для вихователів старших груп дитячого саду, а також для батьків для спільних ігор з дітьми.

Мета: Сприяти активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності;

Завдання: Узагальнити і систематизувати уявлення дітей про залізниці, вправляти у навичках правильного поведінки в поїзді, закріпити навички невербального поведінки, сприяти формуванню культури мовленнєвого спілкування, виховання чуйності

Ігри, які навчають плавати

Ігри, що дозволяють навчити дітей з порушеннями опорно-рухового апарату плавати.

Автор: Шумілова Віра Іванівна інструктор з плавання в МКДОУ БГО Дитячому садку № 16 комбінованого виду

Невелика підбірка ігор, дозволить у короткий термін навчити дітей 4 — 7 років, що страждають порушеннями в опорно-руховому апараті, триматися на воді і плавати.

Сюжетно-рольова гра «Подорож»

Автор: Суркова Ольга Костянтинівна, вихователь МБДОУ дитячий садок №13 комбінованого виду, р. Уфа, Республіка Башкортостан

Опис матеріалу: Даний матеріал може бути використаний вихователями дитячого саду з дітьми середнього та старшого дошкільного віку. Дана сюжетно-рольова гра сприяє всебічному розвитку дошкільників. Матеріал допоможе послідовно організувати сюжетно-рольову гру «Подорож».

Мета гри: Сприяти розвитку вміння розширювати сюжет на основі отриманих знань на заняттях і в повсякденному житті.

Дидактична гра — подорож «В гостях у Бабусі — загадушки»

Опис роботи: Ця гра подорож спрямована на розвиток і закріплення математичних здібностей, знань про навколишній світ, пізнавальних процесів. За допомогою комплексу завдань можна вирішити й інші освітні завдання залежно від поставленої мети педагогом. Гру можна використовувати в НОД і як моніторинг.

Даний матеріал буде корисним вчителям — дефектологам, вихователям і батькам у середній групі КРО для дітей з ЗПР.

Дидактична гра «Подорож у зоопарк»

Опис роботи:

Матеріал розроблений у відповідності з програмою Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой «Корекційно-розвиваюче навчання і виховання», призначений для роботи з дітьми 6-7 років. Може бути корисний не тільки вчителям-дефектологам, вихователям, що працюють з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, але і педагогам дошкільних установ загальнорозвиваючого виду, а також батькам.

Логопедична гра-казка «День Народження бабусі»

Вчителю-логопеду дуже важливо забезпечити на заняттях позитивний настрій і підтримати інтерес до досліджуваних раніше вправам. Тут на допомогу може прийти казка.

Логопедична гра-казка для дошкільнят «День Народження бабусі» призначена для обробки у дітей з порушеннями мовлення комплексів вправ, розвиваючих правильний артикуляційний уклад звуків і для пасивної артикуляційної гімнастики. Подібне закріплення матеріалу у другій половині дня може служити додатковим корекційним матеріалом з розвитку зв’язного мовлення

Пропоную конспект гри-подорожі по Країні Слів і Звуків для дітей старшого дошкільного віку. Даний матеріал буде корисним для логопедів, вихователів, батьків. Було підготовлено і проведено відкрите заняття для батьків.

Обладнання: Карта Країни Слів і Звуків, проектор, екран, предметні малюнки, фішки для звукового аналізу, посібники «Вантажівки», «Фортеця», кольорові олівці, індивідуальні картинки із завданнями.

Розвиваючі ігри «Граючи — розвиваємо…»

Опис матеріалу: Пропоную Вам ігри на розвиток довільної пам’яті, слухового і зорового сприйняття для дітей 3-7 років. Даний матеріал буде корисним для вихователів дитячого садка, педагогам додаткової освіти та батькам дошкільнят.

Гра «Будиночки для тварин»

Мета: Розвиток слуху, пам’яті.

Завдання: Вчити уважно вислуховувати завдання до кінця.

Сприяти формуванню навичок швидкого реагування. Уточнити знання про геометричні фігури і колірній гамі.

Дидактична гра своїми руками «Маленька господарочка»

Автор: Жмакіна Маргарита Василівна, соціальний педагог Казенного установи Омської області «Соціально-реабілітаційний центр для неповнолітніх Тарського району».

Опис роботи: дидактична гра «Маленька господарочка» розрахована на дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку і призначена для використання в дитячих садках, освітніх установах, в домашніх умовах.

Цілі гри: ознайомлення дітей з назвами, видами одягу; її призначенням;

Опис роботи: інтегроване заняття з урахуванням ігровий, комунікативної, пізнавальної і видів музичної діяльності. Заняття буде корисним для вчителів — логопедів, педагогів логопедичних і масових груп старшого дошкільного віку.

Мета: створити умови для зацікавленості дітей у театралізованій грі.

Завдання:

Навчальні:

— вчити дітей обігравати сюжет знайомої казки;

— активізувати мовленнєву діяльність дітей;

Логопедичні ігри для дошкільників

Автор: Алексєєва Оксана Володимирівна, вчитель — логопед МБОУ ДОД «ДЮЦ», МБДОУ д/с №7 «Колосок» р. Петровська Саратовської області

Опис роботи:

Гра — основний вид діяльності дошкільника. Тому на корекційно — логопедичних заняттях намагаюся використовувати авторські наочно — ігрові засоби, які дозволяють створювати на заняттях позитивний емоційний фон, атмосферу невимушеності та ігри, домагатися поставлених цілей корекційно — логопедичної роботи, реалізовувати заняття цікавим та ефективним для дітей.

Логопедична гра для дошкільнят «Подорож по селу Мельникове»

Автор: Єгорова Наталя Борисівна, вчитель-логопед, Муніципальне бюджетне дошкільна освітня установа «Шегарский дитячий садок №1 комбінованого виду» с. Мельникове, Шегарский район, Томська область

Мета: Закріплювати знання дітей про рідний край. Розвивати мовлення, загальну моторику, увагу, логіку дітей.

Опис: гра призначена для вчителів-логопедів, вихователів в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Використовувати гру можна на заняттях з розвитку мовлення, у повсякденній діяльності по ознайомленню з рідним краєм.

Дидактична гра «В гостях у казки «Теремок»»

Опис роботи: Даний матеріал буде корисним для вихователів спеціальних корекційних дошкільних освітніх установ, а також для батьків. Призначений для дітей молодшого дошкільного віку з проблемами в розвитку.

Мета гри: Узагальнення та закріплення знань дітей про колір, форму, величину предметів; розвиток дрібної моторики.

Багатофункціональний логопедичний посібник «Звукова равлик»

Автор: Провоторова Світлана Чеславовна вчитель-логопед МБДОУ «Дитячий садок №8 компенсуючого виду»

Опис посібника: Пропоную багатофункціональний логопедичний посібник для дітей дошкільного віку. Посібник призначений для індивідуальних і подгрупповых логопедичних занять. Даний матеріал буде корисним для вчителів-логопедів та вихователів логопедичних груп.

Багатофункціональність допомоги виражається в розмаїтті картинок, які можна використовувати у відповідності з поставленою метою. Картинки легко знімаються і прикріплюються, діти можуть самі змінювати необхідні картинки.

«Екологічні ігри та вправи для дітей дошкільного віку»

Дошкільний вік — самоцінний етап у розвитку екологічної культури особистості. Екологічні ігри сприяють не тільки отримання знань про предмети і явища природи, але і формують навички дбайливого і неруйнівного поводження з навколишньою природою.

Граючи, діти вчаться: любити, пізнавати, берегти і множити.

Пропоновані ігри містять цікаві факти про життя тварин і рослин, головоломки і хитромудрі питання про природу і сприяють розвитку допитливості.

Гра з м’ячем «Я знаю…»

Мета: Формувати вміння називати кілька предметів об’єкти одного виду.

Розвивати вміння об’єднувати предмети за спільною ознакою.

Ігрові дії:

Діти стають у коло, в центрі — ведучий з м’ячем. Ведучий кидає м’яч і називає клас об’єктів природи (птахи, дерева, квіти, тварини, рослини, комахи, риби). Дитина, що зловив м’яч, говорить: «Я знаю 5 назв квітів» і перераховує (наприклад, ромашка, волошка, кульбаба, конюшина, кашка) і повертає м’яч ведучому. Другій дитині ведучий кидає м’яч і говорить: «Птахи» і так далі.

 

«Птахи, риби, звірі»

Мета: Вправляти дітей в умінні називати предмет певної групи предметів.

Ігрові дії:

Ведучий кидає м’яч дитині і вимовляє слово «птахи». Дитина, що зловив м’яч, повинен підібрати видове поняття, наприклад, «воробей», і кинути м’яч назад. Наступний дитина повинна назвати птаха, але не повторитися. Аналогічно проводиться гра зі словами «звірі» і «риби».

 

«Вгадай, що в руці»

Мета: Розрізняти на дотик овочі, фрукти і ягоди.

Ігрові дії:

Діти стоять у колі, руки тримають за спиною. Вихователь розкладає в руки дітям муляжі овочів, ягід і фруктів. Діти повинні відгадати. Вихователь показує, наприклад, грушу і просить визначити, у кого такий же предмет об’єкта (фрукт, овоч, ягода).

 

«Вгадай, яка птах співає?»

Мета: Вміння визначати за звукового запису голосу птахів.

Визначати, яка птах співає і співає (тонко, звучно, мелодійно, крикливо, тихо, протяжно і так далі).

Виховувати інтерес і турботливе ставлення до птахів.

Ігрові дії:

Педагог пропонує послухати запис голосів птахів. Треба визначити, яка птах співає. Як можна визначити по голосу яка птах співає і як. Запропонувати дітям потренуватися в проголошенні звуків пісеньок птахів. У грі використовується диск із записом голосів птахів.

 

«Рослини лісу, саду, городу»

Мета: Розширювати знання дітей про рослини лісу, саду та городу.

Ігрові дії: аналогічно гри «Я знаю …»

 

«Сад — город»

Мета: Закріплювати знання дітей про те, що росте в саду чи на городі.

Розвивати у дітей пам’ять, увагу.

Ігрові дії:

Вихователь приносить кошик з овочами і фруктами.

— Діти, я випадково переплутала овочі і фрукти. Допоможіть мені, будь ласка. У процесі гри діти узагальнюють предмети одним словом, визначають місце вирощування овочів і фруктів.

 

«Що це таке?»

Мета: Вправляти дітей в умінні відгадувати предмети живої або неживої природи.

Розповідати ознаки предметів.

Ігрові дії:

Вихователь чи ведучий загадує живої або неживої природи і починає перераховувати його ознаки, а діти повинні відгадати заданий предмет.

 

«Хитромудрі питання»

Мета: Розвивати кмітливість і винахідливість.

Ігрові дії:

Вихователь читає загадку-задачку:

Росли чотири берези.

На кожній березі —

За чотири великі гілки,

На кожній великій гілці —

За чотири маленьких гілки,

На кожній маленькій гілці —

По чотири яблука.

Скільки всього яблук?

 

«Літає, плаває, бігає»

Мета: Зображати спосіб пересування об’єкта.

Ігрові дії:

Ведучий називає або показує дітям об’єкт живої природи і пропонує дітям зобразити спосіб пересування цього об’єкта. Наприклад, при слові «ведмідь» діти починають наслідувати ходьбі як ведмідь; «сорока» діти починають махати руками і так далі.

 

«Переліт птахів»

Мета: Впізнавати і називати зимуючих і перелітних птахів.

Закріплювати поняття «зимуючі», «перелітні».

Ігрові дії:

На столі розкладені предметні картинки птахів. Кожен учасник гри бере картинку і «перетворюється» в певну птицю. Дитина говорить: «Я — ворона!», «Я — горобець!», «Я — журавель!», «Я — зозуля!» і так далі. За сигналом ведучого: «Раз, два, три на своє місце лети!», діти, у яких картинки із зображенням зимуючих птахів біжать до умовного зображення (зимовий пейзаж), інші діти, у яких картинки із зображенням перелітних птахів, біжать до іншого умовного знаку (весняний пейзаж). Грати можна кілька разів, діти повинні брати різні картинки.

 

«Схожі — не схожі»

Мета: Розвивати у дітей вміння абстрагувати, узагальнювати, виділяти предмети,

Подібні за одним властивостями і відмінні по інших, зіставляти, порівнювати предмети або зображення.

Ігрові дії:

У грі використовується ігровий екран з трьома «вікнами — прорізами», в які вставляються стрічки з умовними позначеннями властивостей; стрічки — смужки з позначеннями властивостей предметів. В перше і третє «вікно» вставляються смужки із зображенням предметів, по друге — смужка з позначенням властивостей.

Варіанти можуть бути різні:

1 варіант: Дитині пропонується встановити «екран» так, щоб у першому і третьому вікні розмістилися предмети, що володіють властивістю, зазначеним у другому «вікні».

На початковому етапі освоєння гри освоєння гри властивість задається дорослим, потім діти самостійно можуть встановлювати вподобаний ознака. Наприклад, перше «вікно» — яблуко, друге «вікно» — коло, третє «вікно» — м’яч.

2 варіант: Одна дитина встановлює перше «вікно», другий — вибирає та встановлює властивість, яким дані володіє, третій — повинен підібрати предмет, відповідний до першого і другого «вікна». За кожен правильний вибір діти отримують фішку. Після першого туру діти міняються місцями.

3 варіант: використовується на заключних етапах освоєння. Грати можна з великою групою дітей. Дитина загадує «загадку» — вибудовує в першому і в третьому вікні» зображення володіють загальною властивістю, при цьому друге «вікно» приховано. Інші діти здогадуються, ніж зображені предмети схожі. Дитина, вірно назвав загальна властивість, отримують право відкрити друге «вікно» або загадати нову «загадку».

 

«Хто де живе?»

Мета: Визначати місце середовища проживання тваринного, правильно визначати місце «вдома» об’єкта.

Ігрові дії:

У вихователя картинки із зображеннями тварин, а у дітей — із зображеннями місць проживання різних тварин (нора, дупло, барліг, річка, гніздо і так далі).

 

«Пори року»

Мета: Формувати у дітей поняття про пори року та про залежність життя живої природи від сезонних змін, що відбуваються в неживій природі.

Ігрові дії:

Вихователь розповідає дітям про те, що часи року постійно змінюються. Діти називають послідовно пори року та характерні ознаки.

Вихователь показує картинки із зображенням пори року і картинки об’єктів, у яких відбуваються різні зміни, наприклад, заєць білий — зима; розпустилася пролісок — весна, достигла суниця — літо і так далі. Діти повинні пояснювати зміст картинки.

 

«Запитання — відповідь»

Мета: Розвивати вміння відповідати на поставлені питання.

Проявляти винахідливість, кмітливість.

Ігрові дії:

Педагог задає питання, а діти відповідають

Питання:

1. Чому людина озирається назад? (тому що у нього на потилиці очей немає).

2. Від чого кішка бігає? (не вміє літати).

3. Яким гребінцем голову не причешешь? (півнячим).

4. Скільки яєць можна з’їсти натщесерце? (одне: після першого вже не буде натщесерце).

5. Від чого гусак плаває? (від берега).

6. Ніж до неба докінешь? (поглядом).

7. По чому собака бігає? (по землі).

8. Що можна побачити із закритими очима? (сон).

9. Без чого хліба не спечеш? (без кірки).

10. За чим у роті мову? (за зубами)

11. У кого є шапка без голови, нога без чобота? (у гриба).

 

«Квіти» (рухлива гра)

Мета: Називати і розрізняти квіти.

Виховувати любов і вміння милуватися їх красою.

Ігрові дії:

Діти згадують садові та лісові квіти, порівнюють їх.

Кожен учасник гри вибирає для себе емблему квітки. У кожної дитини своя картинка. Одне і теж назва не може бути в кількох дітей.

За жеребом вибраний квітка, наприклад, волошка, починає гру.

Він називає який-небудь квітка, наприклад мак або троянда. Мак біжить, а волошка наздоганяє його. Коли маку загрожує небезпека бути пійманим, він називає який-небудь інший квітка, що бере участь в грі. Тікає названий квітка.

Спійманий квітка змінює свою назву і знову включається в гру. Перемагає той, хто жодного разу не був спійманий.

 

«Головоломки»

Мета: Розширювати знання дітей про тваринний і рослинний світ.

Сприяти вмінню розмірковувати, робити умовиводи.

Виховувати доброзичливе ставлення до тварин і рослин.

Ігрові дії:

Вихователь або підготовлений дитина загадує задачі — головоломки:

1. На грядці сидить шість воробйов, до них прилетіли ще п’ять. Кіт підкрався і схопив одного горобця. Скільки залишилося горобців?

2. Пара коней пробігла 40 км. По скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

3. На галявині росли садові квіти: ромашки, волошки, троянди, конюшина, фіалка. Таня зірвала всі 1 троянду, 2 конюшини, 3 ромашки. Скільки у Тані квітів у букеті? (визначити садові та лісові квіти, порахувати тільки лісові квіти).

4. У вазі лежать фрукти: банани, апельсини, яблука, помідор, огірок, лимони. Скільки всього фруктів лежить у вазі?

5. На грядці виросли соковиті, смачні яблука і мандарини, стигла вишня і баклажан. Скільки овочів зросло на грядці?

 

«Дізнайся за оголошенням»

Мета: Продовжувати знайомити з особливостями тварин і птахів (зовнішній вигляд, поведінка, середа проживання)

Розвивати логічне мислення.

Ігрові дії:

Педагог пропонує дітям пограти. Пояснює правила гри, треба уважно послухати оголошення і відгадати про кого йде мова (тварина або птах) йдеться в оголошенні. Той, хто вгадав, отримує фішку і в кінці гри підводиться підсумок.

1. Приходьте до мене в гості! Адреси не маю. Свій будиночок завжди ношу на собі.

2. Друзі! Кому потрібні голки, звертатися до мене.

3. Набридло повзати! Хочу злетіти. Хто позичить крила?

4. Допоможу всім, у кого зламався будильник?

5. Прошу розбудити мене навесні. Приходьте краще з медом.

6. Хочу звити гніздо. Позичте, подаруйте пух і пір’я.

7. Щось дуже нудно стало одному вити на місяць. Хто складе мені компанію?

8. Тому, хто знайде мій хвіст! Залиште його собі на пам’ять. Я успішно виховую новий!

9. Вже 150 років чекаю одного! Характер позитивний. Недолік тільки один — повільність.

10. Всім, всім, всім! У кого виникла потреба у рогах. Раз в рік звертайтеся до мене.

11. Вчу всіх наук! З пташенят за короткий час роблю птахів. Прошу врахувати, що заняття проводжу вночі.

12. Добрим, але самотнім птахам можу допомогти знайти сімейне щастя! Сидіть моїх пташенят! Материнських почуттів ніколи не мала і мати не буду. Бажаю щастя в особистому житті. Ку-ку!

13. Я найчарівніша і найпривабливіша! Кого хочеш обману, обвівши навколо пальця. Враховуючи все це, настійно прошу називати мене по імені-по батькові. Патрикеевной більше не називати!

 

«Де що зріє?»

Мета: Вправляти в умінні використовувати знання про рослини, порівнювати плід дерева з його листям.

Ігрові дії:

На фланелеграф викладаються дві гілки: на одній — плід і листя однієї рослини (яблуня), на інший — плоди і листя рослин. (Наприклад, листя агрусу, а плоди груші). Ведучий задає питання: «Які плоди дозрівають, а які ні?». Діти виправляють помилки, допущені в складанні малюнка.

 

«Поштар приніс листа»

Мета: Розвивати вміння описувати предмети і впізнавати їх за описом.

Ігрові дії:

Вихователь приносить в групу коробку і каже, що поштар приніс посилку. У посилці різні овочі і фрукти. Діти дістають пакети з коробки, заглядають в них і описують те, що їм приніс листоноша. Інші діти відгадують.

 

«Пташка»

Мета: Розрізняти дерева по листю.

Виховувати правильно вести себе в грі: не підказувати один одному, не перебивати однолітків.

Ігрові дії:

Перед початком гри діти згадують різні дерева, порівнюють їх за формою і величиною листя.

Діти повинні перед грою підібрати для себе фант — яку дрібну річ, іграшку. Гравці сідають і вибирають збирача фантів. Він сідає в середину кола і іншим гравцям дає назви дерев (дуб, клен, липа і так далі) і діти беруть і одягають вінок з листя. Кожен повинен запам’ятати свою назву. Збирач фантів каже: «Прилетіла пташка і сіла на дуб». Дуб має відповісти: «На дубі не була, полетіла на ялинку». Ялинка називає інше дерево і так далі. Хто прогавить — віддає фант. Наприкінці гри фанти викуповуються.

 

«Сніжний ком»

Мета: Розширювати знання дітей про перелітних птахів».

Розвивати увагу і спостережливість.

Ігрові дії:

Ведучий показує картинку, на якій зображена перелітний птах.

Діти дивляться на картинку і розповідають про неї по черзі: перша дитина — перше пропозицію, друга дитина — попереднє речення і своє, третя дитина повторює два попередніх і додає своє. Наприклад: «Грач — перелітний птах». — «Грач — перелітний птах. Він великий і чорний». — «Грач — перелітний птах. Він великий і чорний. Місце їх проживання називається грачевник» і так далі.

 

«Кого чим почастуємо?»

Мета: Знати, чим живляться тварини і птахи.

Ігрові дії:

Ведучий перекидає м’яч дітям і називає об’єкт (тварина, птах), а діти відповідають і повертає м’яч ведучому. Наприклад, горобець — крихти і насіння; синиця — сало; корова — сіно; кролик — морквина; кішка — мишка, молоко; білка — шишка, ягоди і так далі.

 

Гра «Добре — погано»

Мета: Вдосконалювати знання дітей про явища живої і неживої природи, тварин і рослини.

Ігрові дії:

Педагог чи вихователь пропонує дітям різні ситуації, а діти роблять висновки, наприклад: «Ясний сонячний день осені — добре чи погано?» «У лісі пропали всі вовки — це добре чи погано?» «Кожен день ідуть дощі — це погано чи добре?», «Снігова зима — це добре чи погано?» «Всі дерева зелені — це добре чи погано?» «Багато квітів в нашому саду — це добре чи погано?», «У бабусі в селі є корова — це добре чи погано?» «Зникли всі птахи на землі — це погано чи добре?» і так далі.

 

«Хто за ким?»

Мета: Показати дітям, що в природі все пов’язано між собою.

Продовжувати виховувати у дітей дбайливе ставлення до всіх тварин.

Ігрові дії:

Вихователь пропонує викликаному дитині з’єднати стрічкою всіх тварин, які полюють друг за іншому. Інші діти теж допомагають знайти правильні картинки з тваринами. Можна запропонувати починати гру з рослини, жаби або комара.

 

«Кожному своє місце»

Мета: Формувати у дітей вміння користуватися схематичними зображеннями узагальнюючих понять.

Виховувати самостійність, вміння логічно мислити.

Ігрові дії:

Педагог роздає по одній картці кожному дитині (одного типу). Потім роздає кожній дитині по черзі по одній картинці. Діти, отримавши картинку, повинні помістити її під схематичним зображенням поняття, до якого підходить зображення на цій картинці. Коли всі картинки розібрані, діти перевіряють правильність своїх дій і дій своїх однолітків.

Діти повинні самостійно перевірити правильність виконання завдання і пояснити чому виконали саме так.

 

«Сокіл і лисиця» (рухлива гра)

Мета: Розширювати знання дітей про дикому тваринному і хижій птиці.

Вміння швидко діяти за сигналом ведучого.

Ігрові дії:

Вихователь пропонує дітям пограти в гру «Сокіл і лисиця». Показує картинку сокола і розповідає про те, де живе цей птах, як поводиться.

Згадати звички лисиці.

Вибрати «сокола» і лисиці за бажанням дітей або використовувати лічилки.

Інші діти — «соколята». Сокіл вчить своїх соколят літати. Він легко бігає в різних напрямках і одночасно робить руками літальні руху. Зграйка соколят біжить за соколом і точно повторює його руху. В цей час раптом вискакує з нори лисиця.

Соколята швидко присідають навпочіпки, щоб лисиця їх не помітила.

Поява лисиці визначається сигналом ведучого. Лисиця ловить тих, хто не встиг присісти.

 

«Що буде, якщо …?»

Мета: Знати, що треба робити для того, щоб берегти, зберігати і примножувати природу.

Розвивати вміння робити висновки й умовиводи.

Ігрові дії:

Вихователь задає ситуацію для обговорення з дітьми, з якої діти приходять до висновку, що необхідно дотримуватися почуття міри і берегти природу. Наприклад: що буде, якщо в річку один хлопчик кине банку з-під «коли»? А два? А три? А багато хлопчиків? Що буде, якщо вихідний з лісу одна сім’я привезе оберемок пролісків? Дві сім’ї? П’ять? Що буде, якщо в одного водія машина викидає багато вихлопних газів? Три машини? Половина водіїв міста? Що буде, якщо в лісі одна людина включить магнітофон на повну потужність? Група туристів? Всі відпочиваючі в лісі? (Аналогічно — про багатті, про зламаній гілці, про впійману метелику, про розореному гнізді і так далі).

Література

1. Воронкевич О.А. Ласкаво просимо в екологію! Санкт-Петербург «Дитинство-Прес», 2003.

2. Горькова Л. Р., Кочергіна О.В., Обухова Л.А. Сценарії занять по екологічному вихованню дошкільників. М.: «Вако», 2007.

3. Кондратьєва М.М. «Ми». Програма екологічного освіти дітей, 2004.

4. Маханева М.Д. Екологічний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. М.: Аркти, 2004.


Читайте також:

Статті по темі:

Рухливі ігри для дітей молодшої групи — Мої статті — Методична сторінка

Рухлива  гра  Потяг (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей вміння виконувати рухи за звуковим сигналом, закріплювати навички шикування в колону. Вправлятися з ходьби, бігу один за одним.

Опис: Діти шикуються в колону з одного боку майданчика. Перший – паровоз, інші вагони. Вихователь дає гудок, діти починають рухатися вперед (без зчеплення). Спочатку повільно, потім швидше, поступово переходячи на біг, вимовляють «Чу – чу – чу!». «Поїзд під’їжджає до станції» — каже вихователь. Діти поступово сповільнюють темп і зупиняються. Вихователь знову дає гудок, рух поїзда поновлюється.

Правила:

1. Рухатися можна тільки після гудка, тобто за сигналом вихователя.

Варіанти: Ввести зупинку. Діти вибігають на галявину. Збирають «гриби та ягоди», танцюють.

Горобчики та кіт (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей вміння розміщуватися в просторі та рухатися в колективі, не зачіпаючи один одного. Діяти за сигналом, вправлятися зі стрибків в глибину, з місця в довжину, зі швидкого бігу.

Опис: Діти знаходяться вздовж стін: на лавках, на великих кубах або в обручах. Це горобчики на даху або в гніздах. Віддалік сидить кішка – вихователь. «Горобчики полетіли!» — каже вихователь. Горобчики зістрибують з даху, розправивши крила – руки в сторони. Бігають в розсипну по всьому приміщенню. «Кішка спить». Прокидається, вимовляє «мяу – мяу!», біжить наздоганяти горобчиків, які ховаються, зайнявши свої місця. Спійманих горобчиків кішка відводить до себе в будинок.

Правила:

1. Горобчики зістрибують за сигналом вихователя «Горобчики, полетіли!».

2. Горобчики повертаються на місця. Коли кішка вимовляє «Мяу!».

Варіанти: Ввести другого кота. Горобчики клюють зернятка.

Рухлива гра  Доженіть мене (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей уміння виконувати рухи за сигналом вихователя, рухатися в колективі, не штовхаючись. Вправлятись з бігу в прямому напрямку.

Опис: Діти сидять на стільцях з одного боку майданчика. «Доженіть мене!» — пропонує вихователь і біжить до протилежного боку майданчика. Діти біжать за вихователем, намагаючись його зловити. Потім вихователь каже «доженіть мене!», і біжить у протилежний бік. Діти знову його наздоганяють. Після двох разів діти сідають на стільці і відпочивають, потім продовжують гру.

Правила:

1. Бігти за вихователем тільки після сигналу «Доженіть мене!».

Варіанти: Внести м’яку іграшку і наздоганяти її. Тікати від іграшки.

Що сховано? (Молодша група дошкільного віку)

Завдання: Розвивати у дітей зорову пам’ять, увагу.
Опис: Діти сидять на стільцях, на підлозі, вздовж лінії. Вихователь кладе в центрі кола три – п’ять предметів та пропонує їх запам’ятати. Потім гравці встають і повертаються спиною до центру або до стіни і закривають очі. Вихователь ховає один предмет, з тих, що лежать в центрі кола і каже: «Подивіться». Діти відкривають очі, повертаються обличчям до центу і згадують, якогось предмета немає. Вихователь підходить до дітей і кожний з них на вухо каже йому, що сховано. Коли більшість гравців дає правильну відповідь, вихователь голосно називає захований предмет. Після цього гра поновлюється.

Правила:

1. Коли вихователь ховає предмет, гравці повертаються спиною і закривають очі

2. За сигналом «Подивіться!», гравці відкривають очі і знову повертаються обличчям до центру кола.

Варіанти: Закріпити знання основних кольорів, взяти кубики або прапорці. Викликати одного гравця. Прибирати за 2 предмета.

Рухлива гра Пташки та пташенята (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей вміння виконувати рухи за сигналом вихователя, запам’ятовувати своє місце, вправлятись з бігу в різних напрямках, не зачіпаючи один одного.

Опис: Діти поділяються на 3-4 групи з 5-6 чоловік, кожна група має свій будиночок – гніздо. Діти зображують пташенят. У кожній групі є пташка – мати. За словами вихователя «Полетіли!» — пташенята вилітають з гнізда. Літають біля будинку, помахуючи руками – крилами. Пташки – матері відлітають геть, за їжею. За словами вихователя «Додому!» — пташки – матері повертаються і звуть пташенят додому. У гнізді пташенята сідають у коло і пташка – мати годує їх уявними черв’ячками.

Правила:

1. Пташки та пташенята вилітають за словом вихователя «Полетіли!».

2. Пташенята повертаються додому за покликом пташки – матері.

3. Пташки – матері повертаються додому за словом вихователя «Додому!».

Варіанти: Запропонувати пташкам злітати на височину. У кожної пташки свій колір будиночка – гнізда. Можна змінювати будиночки місцями.

Знайди свій колір (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей увагу, вміння розрізняти кольори, діяти за сигналом. Вправлятися з бігу, ходьби.

Опис: Діти отримують прапорці 3-4 кольорів та гуртуються по 4-6 осіб в різних кутках кімнати, в кожному кутку вихователь ставить на підставці кольоровий прапорець. За сигналом вихователя «Йдіть гуляти!» діти розбігаються по майданчику. На слова «Знайди свій колір!» — діти збираються біля прапора відповідного кольору. Вихователь відзначає, яка група швидше зібралася.

Правила:

1. Виходити з будиночків можна за сигналом вихователя «Йдіть гуляти!».

2. Бігти та збиратися біля прапорця відповідного кольору тільки після слів «Знайдіть свій колір!»

Варіанти: Запропонувати закрити очі, переставити прапорці, які стоять в кутах кімнати.

Рухлива гра Тролейбус (Молодша група дошкільного віку)

Мета гри: Розвивати у дітей вміння розрізняти кольори світлофора та діяти за зоровим сигналом. Вправлятися з бігу та ходьби колоною. Знайомити з ПДР.

Опис: Діти стоять вздовж стіни в колоні парами, тримаючи один одного за руки, вільними руками тримаються за шнур, кінці якого зв’язані. Вихователь в одному з кутів кімнати, тримає в руці три кольорових прапорці (червоний, жовтий, зелений). Піднімає зелений прапорець – діти тікають (тролейбус рухається). Добігши до вихователя – діти дивляться, не змінився колір прапорця. Якщо зелений – рух триває, жовтий або червоний – діти зупиняються і чекають, коли з’явиться зелений.

Правила:

Тікати можна тільки на зелений прапорець.

При появі жовтого або червоного колона зупиняється.

Варіанти: Влаштувати зупинку, на якій діти сидять і чекають прибуття тролейбуса. Коли тролейбус під’їжджає до зупинки, то уповільнює хід, одні пасажири виходять, інші заходять.

 

«Добірка народних рухливих ігор для дітей дошкільного віку»

Опубліковано 26.05.2013
Автор: Аверіна Інна Володимирівна, інструктор з фізичної культури першої кв. категорії МБДОУ д\с №10 п .Сафоново-1, Мурманська обл.

Ігри з м’ячем

«Роззява» — діти встають у коло, на відстані одного кроку один від одного і починають перекидати м’яч, називаючи по імені того,хто повинен ловити м’яч. Перекидають м’яч, поки хтось його не упустить. Той, хто впустив м’яч, встає в центр кола і за завданням граючих виконує 1 — 2 вправи з м’ячем.

 

«Старі постоли» — на одній стороні майданчика проводять межу-це місто, де знаходяться всі грають. Простір за містом — ігрове поле. Діти стають до межі і прокочують м’ячі в бік поля. Чий м’яч далі покотиться, тому водити. Ведучий бере м’яч і чекає, коли за м’ячами будуть виходити гравці, і всіх, хто переходить межу міста, намагається засалити м’ячем. Коли ведучий схибить, він наздоганяє м’яч, а гравці намагаються взяти свої м’ячі і втекти за межу. Засалений ставати ведучим.

 

«Літаючий м’яч» — гравці встають в коло, водяший знаходиться в середині кола. За сигналом діти перекидають м’яч один одному, через центр кола. Ведучий намагається зловити м’яч або торкнутися його рукою. Якщо йому це вдається, то він встає в коло. А той кому, був кинутий м’яч, стає ведучим.

 

«Великий м’яч» — гравці стають в коло і беруться за руки. Ведучий з м’ячем знаходиться в середині кола. Він намагається викотити м’яч з кола ногами, і той, хто пропустити м’яч між ніг, стає ведучим. Але він стає за колом. Гравці повертаються спиною до центру. Тепер ведучому потрібно вкотити м’яч у коло. Коли ж м’яч потрапляє в коло, гравці знову повертаються обличчям один до одного, а в середину встає той, хто пропустив м’яч.

 

Ігри із стрибками

«Півнячий бій» — діти діляться на пари і стають один від одного на відстані 3-5 кроків.

Пари зображують забіяк півнів: стрибаючи на одній нозі, вони намагаються штовхнути один одного плечем. Той, хто втратив рівновагу і встав на землю обома ногами, виходить з гри.

 

«Добридень, сусіде!» — гравці діляться на дві групи і стають обличчям один до одного на відстані витягнутих рук. Перші гравці — ведучі, починають гру: стають на одну ногу і скачуть в напрямку іншої команди. Не зупиняючись, вони звертаються до гравця: «Добридень, сусіде!» Той, до кого звертаються, відповідає: «Здрастуй!» — і стрибає за ведучим. Гра закінчується, коли діти утворюють один ланцюг.

 

«Стрибунці» — на підлозі або на землі креслять коло. Один з гравців стає в середину кола — він пятнашка. За сигналом діти перестрибують лінію кола і, якщо не загрожує бути осаленным, деякий час залишаються всередині кола. Продовжують стрибати на 2 ногах, просуваючись до центру кола. Учасники іри намагаються ухилитися від п’ятнашки і вчасно вистрибнути з кола. Засалений ставати п’ятнашкою.

 

«Вовк у рові» — учасники вибирають вовка і господаря, інші вівці.

На одній стороні майданчика будинок, де живуть господар і гуси. На середині майданчика знаходиться рів, де сидить вовк. За сигналом господаря «вівці в полі, вовк у рові»- гравці повинні перестрибнути через рів і піти в поле щипати травичку. За сигналом: «Вівці, додому!», гравці повертаються в будинок, перестрибнувши через рів. Кого піймав вовк, стає ведучим.

 

Ігри з бігом

«Порожнє місце» — гравці встають в коло, вибирають ведучого считалкой. Починаючи гру, він пробігає повз гравців, одного з них плямує і продовжує бігти далі по колу. Заплямований біжить в інший бік від ведучого. Хто з них перший добіжить до вільного місця в колі, той і займає його, а спізнився стає ведучим.

 

«Курочки» — гравці вибирають господиню і півника, всі інші курочки. Півник веде курочок гуляти. Виходить господиня і запитує: «Петушок, петушок, не бачив мою курочку». «А яка вона в тебе». «Рябенька, а хвостик чорненький». «Ні, не бачив». Хазяйка сплескує руками й кричить: «Кшш,кшш!» курочки біжать в будинок, а господиня ловить їх, півник курочок захищає. Всіх спійманих курочок господиня веде будинок.

 

«Пальники з хустинкою» — всі гравці стають парами один за одним, ведучий стоїть попереду колони і тримає хустинку. Гравці говорять хором: «гори, гори масло, гори, гори ясно, щоб не згасло. Глянь на небо пташки летять, дзвіночки дзвенять!». Після слів гравці останньої пари біжать вперед, і хто перший візьме хустинку, той встає з ведучим попереду колони, а спізнився «Горить».

 

«У ведмедя у бору» — ведмедя вибирають считалкой, він живе у лісі. Діти йдуть у ліс за грибами, ягодами і наспівують пісеньку:

«У ведмедя у бору, гриби. Ягоди беру!

А ведмідь не спить і на нас ричить!»

Ведмідь починає крутитися, потягатись і наздоганяє дітей. Кого зловили, той стає ведмедем.

 

«Зоря» — діти встають у коло, руки тримають за спиною, а один з гравців-зоря-ходить ззаду з стрічкою і каже:

«Зоря-зареница, красна дівиця,

По полю ходила, ключі зронила,

Ключі золоті, блакитні стрічки,

Кільця обвиті-за водою пішла!»

З останніми словами ведучий обережно кладе стрічку на плече одному з гравців, який, помітивши це, швидко бере стрічку, і вони обидва біжать в різні сторони по колу. Той, ко залишається без місця, стає зорею.

 

«Ми веселі хлопці» — діти стоять у колі, ловишка в середині кола. Діти рухаються по колу і промовляють слова:

«Ми веселі хлопці, любимо бігати і грати.

Ну, спробуй нас наздогнати!

Раз, два, три, лови!»

Діти розбігаються по залу, ловишка намагається засалити новачків у.

 

«Два Морозу» — з одного боку майданчики розташовуються діти, в середині-двоє ведучих (два Морозу). Вони кажуть:

«Ми два брати молоді, два Морозу молодецькі.

Я, Мороз червоний ніс,

Я — Мороз синій ніс.

Хто з вас наважиться

В путь-доріженьку пуститися»,

Діти відповідають:

«Не боїмося ми загроз,

І не страшний нам мороз».

По закінченні вірша діти перебігають на іншу сторону майданчика, Морози намагаються їх засалити (заморозити).

 

«Сонечко» — гравці утворюють коло. У центрі кола -«сонечко», в руках у нього чотири обруча жовтого кольору. Діти йдуть по колу. Сонечко рухається в протилежному напрямку, розкладаючи обручі, ближче до гравців:

«Сонечко, сонечко,

Побудь біля річки,

Сонечко, сонечко,

Раскидай колечка!

Ми колечка зберемо.

Золочені візьмемо».

Діти, що стоять поряд з обручем, беруть його і утворюють маленький коло.

«Покатаємо, пограємо,

І знову тобі повернемо!»

Гравці кладуть назад на підлогу обручі.

За сигналом ведучого (удар в бубон, фортепіано і т.д.) всі розбігаються врізнобіч, за наступним сигналом кожна команда збирається біля свого обруча. Виграють ті, хто зробив це швидше.

Правила: Після другого сигналу, команди збираються біля обруча і не беруть його в руки.

 

Ігри малої рухливості

«Мовчанка» — перед початком гри діти хором вимовляють:

«Первенчики, червенчики, задзвеніли бубонці.

По свіжій росі, по чужій смузі.

Там чашки, горішки, медок, цукор.

Мовчок!»

Після слова «Мовчок!» усі повинні замовкнути.

Ведучий намагається розсмішити граючих рухами, жартами. Хто розсміявся, він віддає ведучому фант. В кінці гри фанти викуповуються дітьми. Вони співають, танцюють, читають вірші.

 

«Дятел» — діти вибирають ведучого-дятла. Діти стають у коло, дятел стає посередині кола. Гравці ходять по колу і всі разом кажуть: «Ходить дятел у житниці, шукає зернятко пшениці».

Дятел відповідає: «Мені не нудно одному,

Кого хочу, того візьму».

З цими словами він швидко бере за руку одного з гравців, стає з ним у коло. Залишившись без пари — ведучий.

 

«Витівники» — діти стають в коло і беруться за руки. Ведучий, якого обрали стоїть у центрі кола. Діти рухаються по колу і промовляють слова: «Рівним колом один за одним. Ми йдемо за кроком крок. Стій на місці, дружно разом зробимо ось так!»

Ведучий виконує будь-які рухи, а діти повинні повторити «як у дзеркалі» всі рухи.

 

«Зайчик сірий умивається» — діти стоять у колі. У центрі кола «зайчик». Дорослий вимовляє слова: «Зайчик сірий умивається, видно в гості збирається. Вимив вушка, вимив носик, вимив щічки, вимив вушка, витерся і помчав у гості». Діти повинні виконувати всі рухи по показу дитини і у відповідності з текстом.

 

«Бульбашка» — діти беруться за руки і утворюють маленький коло. Починають вимовляти слова:

«Раздувайся міхур, раздувайся великий.

Залишайся такою і не лопайся!»

Діти виконують рухи відповідно до тексту (відходять назад, утворюючи велике коло, потім біжать в центр кола).

 

«Золоті ворота» — вибираються ворота (двоє дітей-вони утворюють ворота). Інші учасники беруться однією рукою один за одного утворюючи ланцюжок. Діти починають вимовляти слова і рухатися вперед, проходячи під ворітцями:

«Золоті ворота, пропускають не завжди.

На перший раз прощається, другий раз забороняється. А на третій раз не пропустять вас».

Після цих слів «ворота» опускають руки вниз. Кого зловили, ті стають продовженням воріт. Стають поруч.

 

«Тетерка» — одна пара утворює струмочок, інші, взявшись за руки, просуваючись вперед наспівують слова:

«Кри-Кри, там терка йшла.

Кри-Кри, за собою дітей вела,

Кри-Кри , що за маханька,

Кри-Кри, косолапенька.

Кри — Кри, відчиняючи ворота!

Кри-Кри, цілуватися давай!»

Пара, яка проходить по струмочку і на слова «давай цілуватися», пара цілується щічками або обіймається.

Правила: Гра спокійна і тому всі рухи плавні, ніхто не біжить під струмочком.

 

 Ігри з лазіння, подлезанием.

«Ведмідь і бджоли» — гравці діляться на дві групи: ведмеді бджоли.

Бджоли-більша частина дітей-розміщуються на лавці (вулик), ведмеді-в стороні. За сигналом вихователя бджоли відлітають за медом, а ведмеді забираються у вулик (лаву) і ласують медом.

Бджоли повертаються додому і жалять (ловлять) ведмедів.

 

«Переліт птахів» — діти знаходяться стороні майданчика. З іншого боку розташовані снаряди для лазіння (гімнастична стінка). За сигналом «Птахи відлітають!» діти бігають по майданчику. За сигналом «Буря!» забираються на гімнастичну стінку, рятуючись від бурі.

 

«Квочка і курчата»-роль квочки відводиться вихователю. Діти-курчатка. Вони розташовуються на одній стороні майданчика. Перед ними знаходиться мотузка на висоті 40 см. По сигналу «Ціп, ціп, мої курчатка. Виходьте погуляти, пощипати травичку.

Діти подлезают під мотузку і рухаються по залу (п’ють водичку, клюють зернятка і т.д).

За сигналом вихователя «Кішка»- діти повертаються назад, подлезая під мотузку.


Читайте також:

Статті по темі:

Ігри для дітей молодшого дошкільного віку.

Ігри для дітей молодшого дошкільного віку.

Малюк в один рік найчастіше вже вміє ходити, підніматися на стільці і диван. Йому цікаво зміст шаф, каструль, коробок. У дитини багато енергії і її можна направляти в потрібне русло за допомогою гри. В які ігри можна грати з однорічною дитиною?

Приклади ігор:

Ігри, що розвивають уявлення про тіло

Читайте віршик і показуйте разом з малюком певні дії:

Біг чоловічок, на гірку поспішав, 
(Пройдіться пальцями по голівці дитини.) 
Шматок пирога на ходу проковтнув. 
(Доторкніться до його ротика.) 
Товстий живіт йому сильно заважав, 
(Постукаєте малюкові по животику.) 
Капелюх велику рукою він тримав. 
(Підніміть його ручку над головою.) 
А ззаду до нього — ну що за біда! 
Млинець прилип невідомо коли. 
(Легенько поплескайте малюка по попі.)

Ігри, які вчать малюка спілкуватися, і розвивають емоції

Пливе, пливе кораблик.

Сядьте на підлогу обличчям до дитини. Злегка розкиньте його ноги в сторони і покладіть на них свої. Візьміть його за руки і починайте розгойдуватися вперед і назад. Нахиляйтеся вперед до тих пір, поки спина дитини не торкнеться підлоги, потім повертайте його в початкове положення. Співайте пісеньку, супроводжуючи нею цю гру:

Пливе, пливе кораблик, 
Кораблик золотий, 
Везе, везе подарунки, 
Подарунки нам з тобою.

Гра в каракулі

Малюкові в рік вже пора давати фарби і кольорову крейду. Так він буде вчитися координувати свої рухи. При цьому, краще використовувати старі шпалери, або ватманські листи. Також можна малювати спеціальними крейдою прямо на кахельній плитці у ванній. Спершу покажіть, що можна робити з крейдою або пензликом, як їх тримати.

Прогулянки босоніж по різних поверхнях допомагають дитині розвивати координацію очей і ніг. 
Прогулюйтеся босоніж по гладкій гальці. Поговоріть з малюком про те, що відчувають ваші ступні. Прогулюйтеся босоніж по піску. Відзначте, що ви відчуваєте різні відчуття, ступаючи по гальці і по піску. 
Постарайтеся прогулюватися босоніж по подушкам, колодах, траві, цементувати, цегляним і інших поверхонь. Кожен раз, переходячи на нову поверхню, ви змушуєте своє тіло пристосовуватися до неї, що, в свою чергу, розвиває узгодженість рухів очей і ніг.

Рухливі ігри

Побудуйте смугу перешкод (доріжкою на цей раз може служити поверхня, обмежена поясними ременями, містком буде білизняний тазик, ворітця — ножкі стільця). дорослих читає вірші:

Щоб до матусі прийти, 
Довго треба нам йти. 
По доріжці ми підемо, 
Через місток перейдемо. 
Проповз ми під парканом і 
Зайдемо в широкий двір. 
Там і матусю знайдемо.

При виконанні рухів постарайтеся читати так, щоб виділені слова збігалися з діями, які вони позначають. В кінці «доріжки» поцілуйте і обійміть малюка.

У перший раз краще провести малюка за руку.

Підтягування на паличці

Нам знадобиться палиця довжиною близько 50-ти сантиметрів. Коли дитина лежить, то даємо йому ручками зачепиться за паличку. Потім піднімаємо паличку вгору разом з дитиною так, щоб він встав на ніжки.

Можна вдавати, що ви тягнете паличку і тоді, малюк буде щосили підтягуватися на паличці. Грати можна тільки на дивані!

Ігри Монтессорі

Прибирання 
Нам знадобляться крупи, ложечка, піднос, губка або щітка, совочок. Спробуємо пересипати крупи з однієї банки в іншу ложкою, перебрати гречку або пшоно і прибрати розсипане за допомогою губки і совочка.

Рухливі ігри з дітьми 1,5-2 років на вулиці

Чим зайняти півторарічного малюка на вулиці восени? Пісочниці вже не годяться, на дитячому майданчику вже набридло грати або там занадто брудно після дощу. Але ж дитині потрібно і побігати і пострибати

В 1,5 року дитини вже можна посадити на велосипед або самокат. Вибір транспортних засобів для дітей цього віку досить великий. Яку модель вибрати для свого чада — вирішувати батькам, все залежить від характеру дитини. Хтось із задоволенням їздить на триколісному велосипеді з ручкою для мами, а хтось віддає перевагу свободу дій і швидкість. Таким дітям можна купити самокат. Великий вибір дитячих велосипедів і беговел на сайті http: // bambinny. ru.

Є нескладні рухливі ігри для дітей 2-х років, які розвивають координацію рухів, швидку реакцію і спритність.

Спортивні ігри з дітьми 1,5 -3 років

Веселий двірник

Нехай це не дуже рухлива гра, але малюки її чомусь обожнюють. Особливо цікаво в неї грати, коли на доріжках в парку багато опалого листя. Зробіть з гілок 2 мітли або ж запасіться готової. Знадобиться ще й лопатка. Якщо мітли немає, візьміть звичайні дитячі граблі і ними згрібати листя. Дорослим це заняття здається нудним, але малюки із задоволенням орудують мітлою.

Рухлива гра Сонячний зайченя

У сонячну погоду обов’язково візьміть на прогулянку дзеркальце. Дітлахи обожнюють ловити сонячних зайчиків. Якщо пускати зайчика на асфальт, то малюк буде стрибати на нього ніжками. А якщо, наприклад на дерево або стіну, то підстрибувати, щоб дістати ручкою.

Хмарка і бджола

Пам’ятайте, як Вінні-Пух зображував хмаринку? Якщо ваша дитина дивився цей мультик, то їм у буде цікаво теж побути хмаркою. Надійти повітряна куля, дайте його малюкові, заспівайте пісеньку хмаринки з мультика. Ви — бджола, а малюк Вінні-Пух. Ви дзижчите і намагаєтеся наздогнати і вжалити, а дитина з кулькою від вас тікає.

Неслухняні мавпочки

Пам’ятаєте мультфільм про багатодітну маму-мавпу і її неслухняних дитинчат. У цю гру добре залучити і інших дітей і мам. Дорослий грає роль мами-мавпи, а діти — відповідно її неслухняних діток. Спочатку дітей розсаджують на лавку, а як тільки мама відвернеться — вони починають розбігатися і ховатися. Мама їх ловить і садить назад на лавку. Але неслухняні дитинчата знову тікають, як тільки мама відвернеться.

Коники

Класична гра, в яку відігравало не одне покоління. Варіантів гри багато. Для рухомий гри з дітьми на вулиці краще взяти такий — дитина буде конячкою. Йому на груди пов’язується мотузка або скакалка — віжки, дорослий кучер береться за поводи і править конячкою — швидше, вперед, до гірці, до дому. А потім можна і помінятися ролями з дитиною.

Дитячі рухливі ігри в приміщенні. Цікаві розваги усім

Активні ігри в приміщенні

Погана погода за вікном – це зовсім не привід для поганого настрою й обмеження рухової активності дітей. Навіть якщо на вулиці капає дощик, у приміщенні можна вигадати масу способів розважити малюків, принести їм море радості й задоволення.

1 49 т.

Пропонований список активних ігор у приміщенні далеко не повний: Ви можете вигадати власні модифікації цих забав залежно від особливостей аудиторії й побажань Ваших маленьких підопічних.


Ну
ж бо, наздожени!

Ця весела й цікава гра прекрасно підходить для дітей середнього й старшого дошкільного віку. Вона призначена для розвитку рухових навичок й уміння домовлятися, уваги й пам’яті, уміння співпрацювати з товаришами. Брати участь у ній може необмежена кількість дітей (від 10 до 25 осіб). З числа гравців вибирається ведучий, інші ж учасники вишиковуються в шеренгу один за одним. Ведучий рахує до п’яти, після чого перший та останній гравці з шеренги вибігають зі своїх місць, останній намагається наздогнати першого. Той, кого наздогнали, вибуває з гри. Виграє той учасник, який залишиться невпійманим останнім. У другому турі можна змінити правила, щоб перший у шерензі наздоганяв останнього.


Грибники

Цю гру можна використовувати навіть у наймолодших групах дитячого садка. Для її проведення знадобляться грибки з тканини, пластмаси, паперу та ін., а також кошики для їх збору. По підлозі треба розсипати в довільному порядку гриби, вибрати декілька гравців і роздати їм кошики. За командою ведучого діти починають збирати гриби в кошики. Перемагає той, хто за певний період часу зібрав найбільшу кількість грибів. У цю гру можна грати командами, а гриби можна замінити будь-якими іншими фруктами або овочами, залежно від пори року. Тоді ця забава стане відмінним доповненням до знайомства дітей зі світом рослин та оповідань про польові роботи.


Гра «Водонос»

Якщо Ви хочете прищепити дітям витримку й навчити їх бути акуратними й обережними, то ця гра підійде Вам ідеально. У її основі лежить змагання двох гравців, які переносять воду між двома посудинами (краще за все – з миски в склянку) за допомогою чайних або столових ложок. За певний період часу кожен учасник повинен перенести якомога більше води. Ці ємності повинні бути на відстані декількох метрів, а гравці не можуть допомагати собі іншою рукою – нести ложку можна тільки в одній.

Дитячі рухливі ігри в приміщенні

Кенгуру

Ця гра дуже активна, вона призначена для дітей від 5 до 8 років і прекрасно розвиває спритність, волю до перемоги й уміння працювати в команді. Для проведення цієї гри знадобляться великі міцні мішки, свисток для ведучого, а також крейда. Грати в цю гру може необмежена кількість дітей, які діляться на дві рівні команди. Накресливши на підлозі дві лінії старту й фінішу, ведучий дає свисток про початок гри. Учасники забави вибудовуються в шеренги й по черзі стрибають в мішках від старту до фінішу та назад, потім передають мішок іншому гравцеві. Перемагає та команда, учасники якої першими пройшли дистанцію. 


Гра
«Салат»

Ця гра дуже проста, проте з її допомогою можна розповісти дітям про різні овочі й фрукти, а також провести імпровізований кулінарний урок для малюків. У коло розставляються стільці, на які сідають учасники. Ще один гравець стає в центр кола. Він роздає дітям назви овочів або фруктів (декілька гравців повинні отримати однакові назви, наприклад, з 10 гравців 2 можуть бути грушами, 3 – яблуками, 5 – бананами), вибираючи собі також одну назву. Коли учасник, що стоїть в колі, називає фрукт або овоч, гравці з такими назвами повинні помінятися місцями. Той, хто не встиг зайняти місце, стає в центр. Якщо ж центральний гравець скаже «салат», змінити місце повинні всі учасники.


Гра «Зоопарк»

Цю пізнавальну гру можна поєднувати з розповіддю про різних тварин або показом фільму про дику природу. Ця забава розвиває в дітях спостережливість, рухові навички й уяву. Учасники гри сідають в коло (краще за все цю гру проводити на килимках на підлозі). Ведучий просить показати тварину (наприклад, тигра або слона, лютого лева або боязкого зайця). Серед гравців перемагає той, хто досяг максимальної схожості, він стає ведучим і дає завдання тим, хто залишився.

Рухливі ігри для дітей в приміщенні

За допомогою активних ігор в приміщенні навіть похмурий осінній день можна перетворити на радісний і веселий. Різноманітність забав для приміщень дозволяє вибрати відповідну гру для кожної вікової групи.

Помітили орфографічну помилку? Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Інші матеріали за темою

Немає результатів.

Leave a Reply